• Slide One

Gör genetisk data begriplig

Abomics PGx är en tjänst som tolkar den komplexa farmakogenetiska datan och erbjuder laboratorier, läkare och patienter en enkel tillgång till pålitlig och uppdaterad farmakogenetisk information. Abomics PGx gör förebyggande farmakogenetisk testning kostnadseffektiv. Med förebyggande tester så blir personlig medicin verklighet.

KONTAKTA OSS

FARMAKOGENETIK

“Rätt patient, rätt medicin, rätt tidpunkt”

Det är allmänt känt att patientens mottaglighet till läkemedel varierar på grund av individuella genetiska skillnader. Leverenzymer kontrollerar metabolismen av många läkemedel som ofta används. Variationerna i ämnesomsättningen kan ofta testas med farmakogenetik. Patienter med snabb ämnesomsättning kan komma att metabolisera ett läkemedel flera gånger snabbare än de med en långsam ämnesomsättning. Ofta är snabb metabolism relaterad till att läkemedlet har dålig effekt och långsam metabolism kan orsaka onödiga biverkningar. Med genetiska tester kan du undvika biverkningar, komplikationer och onödiga kostnader.

Helhetsbilden

Der umfassende Interpretationsservice von Abomics PGx bietet Zugang und Nutzung von genetischen Informationen durch pharmakogenetische Tests. Abomics bietet fachlich anerkannte medizinische Interpretationen der Daten, die wiederum dem Patienten, Labor und behandelnden Kliniker leicht zugänglich sind.

För laboratorier

Laboratorier kan genetik, vi kan läkemedel. Abomics PGx fullbordar arbetsflödet för farmakogenetisk testning genom att leverera en omfattande farmakogenetisk tolkningsrapport.

Med toppmodern teknik och säker cloud-baserad webbåtkomst erbjuder Abomics PGx uppdaterad och pålitlig farmakogenetisk data som gör genetisk testning enkel, snabb, förståelig och tillgänglig. Tjänsten kan anpassas till abonnenternas rapporterings- och integrationsbehov. Abomics PGx erbjuder laboratorier en unik möjlighet att sticka ut på den mycket konkurrenskraftiga marknaden, tillsammans med att minska onödiga kostnader för organisationen.

För läkare

Den enkla men omfattande rapporten täcker de genetiska testerna med förklaringar, en lista över läkemedel med genetisk variation och doseringsrekommendationer för varje läkemedel. Rapporterna godkänns av olika medicinska fackmän som tar ansvar för informationens riktighet. Rapporterna är lätta att läsa, och ger specifika rekommendationer baserade på den genetiska informationen som erhållits med genetiska tester.

Den all-inclusive farmakogenetiska tjänsten är fulländad med Abomics GeneRx databas för beslutsstöd.

För patienter

GeneAccount är en tjänst som lagrar genetiska testresultat på en lättillgänglig och säker plats. Resultaten av genetiska tester lagras så att patienten kan ta del av dem när som helst och var som helst. Denna information är användbar för att bestämma om ett läkemedel är lämpligt och i vilken dosering.

GeneAccount kan nås via webb- eller mobila lösningar. GeneAccount är en skyddad molnbaserad tjänst vilket gör den tillgänglig enkelt och säkert. Tjänsten utförs i enlighet med Europeiska unionens dataskyddsdirektiv.

Rapport

Abomics PGx ger läkare och patienter en toppmodern rapport som är lätt att förstå och snabb att använda.

I rapporten listas alla läkemedel med genetisk variation beträffande de testade generna och kategoriseras efter deras kliniska relevans. Alla genetiska tester gjorda för patienten listas och förklaras i detalj med illustrationer. Rapporten innehåller också detaljerade rekommendationer för varje läkemedel, så läkaren kan justera läkemedlet och doseringen snabbt och effektivt. Rapporterna godkänns av medicinska fackmän som tar ansvar för att tolkningarna är korrekta. Läkemedelsinteraktioner kan också integreras i tjänsten på begäran.

LADDA NER PROVRAPPORT

Prissättning

Abomics PGx är tillgängligt över hela världen och levereras med lågt anskaffningsvärde och full support. Prissättningen varierar från 50 till 100 € per rapport, beroende på panelens volym och täckning.

GeneRx & DLE

Vi erbjuder också Abomics GeneRx (databas för farmakogenetiskt beslutsstöd) och DLE (Kunskapsbas för läkemedels laboratoriska effekter) databaser för vårdorganisationer. Båda databaserna innehåller molnbaserad webbåtkomst till databasernas webbläsarverktyg.

Abomics – Genomisk medicin expertis

Omvandlar forskning till klinisk tillämpning

Abomics är ett hälsoteknikföretag som ger vårdpersonal nya tillvägagångssätt för personlig medicin. Företaget grundades 2013 i Finland och består av erkända specialister inom flera vetenskapsområden. Abomics utformar högteknologiska integrerade beslutsverktyg i samarbete med leverantörer av EHR-system och laboratoriska IT-system. Alla Abomics produkter har utformats för att möta de omfattande kraven hos vårdpersonal. Våra tjänster har CE-certifierats enligt EU:s direktiv om medicintekniska produkter.

Abomics Ltd
Tykistökatu 4 B

FI-20520 TURKU
Finland

www.abomics.fi
info@abomics.fi